ביטוח דירה נועד להגן עליך מפני נזקים כלכליים משמעותיים במקרה של נזק למבנה הדירה ולתכולתה. ניתן לרכוש ביטוחים לכל אחד מהם ביחד או כל אחד מהם בנפרד.
הסיכונים הנפוצים כמו פריצה, שריפה, שיטפון ופגעים נוספים, מחייבים כל בעל דירה לדאוג לביטוח אמין ואיכותי שיספק את ההגנות הרחבות ביותר בעת הצורך.

המבנה של הדירה או הבית המפורטים כוללים מרפסות, צנרת, מתקני ביוב ואינסטלציה, מתקני הסקה, דוודים, מערכות סולריות ומתקני טלפון וחשמל השייכים למבנה הדירה וכן כל החלקים הקבועים במבנה הדירה או שמחוברים אליה חיבור קבוע.
חישוב ערך ביטוח המבנה מתבסס על שווי הנכס לבניה ללא ערך המוניטין שלו. ערך זה ניתן להרחבה ואף מומלץ בדירות בבניינים משותפים בקומות ביניים.

 

ביטוח התכולה
ביטוח התכולה מכסה את אותם הנזקים כמו של המבנה ומורחב ל- 2 כיסויים נוספים והם צד ג' וחבות מעבידים.

דגשים וטיפים
א. תכשיטים וכלי זהב בביטוח תכולה- מומלץ להיעזר בהערכת סקר ע"י שמאי.
ב. "כל הסיכונים" לתכשיטים ודברי ערך ואוספים – ביטוח התכולה מכסה אירועים ביטוחים בתוך הדירה (מקיף) ולא מחוצה לה – ניתן להרחיב הכיסוי גם מחוץ לדירה.
ג. תת ביטוח – יש לשים לב שסכומי ביטוח המבנה וגם התכולה יהיו ריאלים, הואיל ובמידה סכומי הביטוח יהיו נמוכים מהערך הריאלי במקרה תביעה הפיצוי יהיה חלקי בלבד.

ביטוח משכנתא
ביטוח משכנתא הוא ביטוח חובה הנלווה למשכנתא שלוקחים בבנק בעת רכישת דירה.
הבנק המלווה מגן על עצמו בביטוח זה בפני מצב בו הלווה לא יוכל לעמוד בהחזרי ההלוואה בגין מקרה של אסון.
ביטוח זה הוא חלק בלתי נפרד מהמשכנתא, אך אין חובה לרכוש אותו דווקא דרך הבנק המממן.

אנו בסוכנות הביטוח פורת נשמח להציע לכם ביטוח משכנתא התואם את הדרישות במחיר הכלכלי ביותר.