החיסכון לפנסיה בישראל הוא בגדר חובה על פי חוק – לשכירים החל משנת 2008, ולעצמאים החל מ-2017.

קרן פנסיה – היא תכנית חיסכון עתידי לטווח ארוך שמלווה את האדם מיום כניסתו למעגל העבודה ועד ליום הפרישה לגימלאות. לגובה החיסכון ומשך זמן החיסכון קשר ישיר לסכום הכספי העתידי בעת היציאה לגמלאות, וכן השפעה על גובה הפיצוי במקרה של אובדן כושר עבודה או מקרה של מוות מוקדם חס וחלילה.. 

ביטוח מנהלים – הוא תכנית ביטוח חוזית שמהווה חיסכון לטווח ארוך לעובדים שכירים הכוללת בנוסף כיסויים ביטוחיים למקרה של אבדן כושר עבודה או מוות בטרם עת. 

אובדן כושר עבודה –  ביטוח המעניק תשלום חודשי למבוטח שאיבד את כושר עבודתו בהתאם להגדרת מקצוע עיסוק, השכלה וכישורי המבוטח. סכום הפיצוי לא יעלה על 75% משכר המבוטח מיום הפגיעה ולכל המאוחר עד גיל הפרישה.

סכום התשלום נקבע לפי משכורת (עבור שכירים), דיווחי הכנסה של עובד עצמאי, דיבידנדים הנמשכים על ידי בעלי מניות בחברה.

במקרים מסוימים כדאי ואף נדרש לרכוש אותו בנפרד מביטוחים קיימים. 

 

מה ההבדל בין ביטוח מנהלים לקרן פנסיה?
בניגוד לקרן פנסיה, ביטוח מנהלים הוא חוזה שנחתם בין רוכש הביטוח לחברת הביטוח.

הפוליסה מותאמת בדיוק לצרכי המבוטח בעתיד ובהווה, התנאים בפוליסה קבועים ולא משתנים והסיכונים הביטוחיים השונים אינם משפיעים על המבוטח לאחר החתימה על החוזה. 

הטבות מס בחיסכון ארוך טווח – המדינה מעודדת את המעסיקים, העובדים והעצמאים לחסוך לטובת גיל הפרישה וזאת באמצעות הקלות בסעיפי מס שונים (זיכויים וניכויים).

מהו ביטוח חיים ?
ביטוח חיים (ריסק) הוא ביטוח למקרה מוות שאין בו אלמנט של חיסכון. הפיצוי משולם למוטבים שנקבעו מראש ע"י המבוטח במקרה של אובדן חיים מוקדם בתוך תקופת הביטוח ומטרתו לשמור על יציבות כלכלית של המשפחה גם אם חלילה האדם נפטר בטרם עת.

בסוכנות הביטוח פורת אנו מתמחים בתחום ביטוחי החיים, ביטוחי המנהלים והחיסכון הפנסיוני. 

נציג בפניכם את מגוון הביטוחים והמסלולים השונים על יתרונותיהם ונתאים אותם באופן המיטבי לצרכים ולציפיות שלכם המבוטחים בהווה ולעתיד.