ביטוח הרכב הוא עולם רחב, מבלבל ומלא מהמורות. 

תפרגן לעצמך על כך שלא התפתית להצעה הזולה ביותר אלא בחרת את הסוכנות הטובה המקצועית והאמינה. 

בביטוח רכב קיימים שלושה סוגי ביטוח: חובה, צד ג', מקיף.

ביטוח חובה: הוראות החוק מחייבות ביצוע ביטוח חובה לכל רכב מנועי על פי פקודת ביטוח רכב מנועי. הביטוח נועד לכיסוי נזקי גוף בלבד לנהג, לנוסעי הרכב ולהולכי הרגל שעלולים להפגע, וזאת כתוצאה מהשימוש ברכב.  

ביטוח רכב צד ג': ביטוח צד ג' מכסה חבות המבוטח בשל נזק שייגרם לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב בתקופת הביטוח.
יש אפשרות לרכישת תכנית הכוללת ביטול השתתפות עצמית במקרה תביעה. (בתוספת תשלום).
ביטוח מקיף: ביטוח זה מכסה את רכב המבוטח כתוצאה משימוש ברכב וכן מורחב לכיסוי צד ג'.

הכיסויים המרכזיים:
אש, ברק, התפוצצות, התלקחות, התנגשות מקרית, התהפכות, תאונה, גניבה שבעקבותיה לא נמצא הרכב במשך 30 ימים, שיטפון, סערה וסופה, התפרצות הר געש, מעשה זדון. ניתן להוסיף כיסוי לרעידת אדמה בתוספת תשלום.

הרחבות נוספות:
חבילת שרות הכוללת: גרירה, שמשות, רכב חלופי, פנסים והגנה משפטית רכב חדש תמורת ישן (מוגבל לרכב עד שנתיים על הכביש), נזקי רעידת אדמה.