קופות גמל – בחירה חכמה לחיסכון ולהשקעה

מהן קופות גמל?

קופת גמל היא אפיק השקעה אטרקטיבי, לחיסכון כחלק מרשת ביטחון כלכלית, הן למעשה תכניות חיסכון או קרנות השקעה המציעות חיסכון והשקעה לטווח הארוך. את הכסף שנצבר בקופות הגמל ניתן לקבל לפי תנאי הרכישה, בדרך של קצבה חודשית. לעיתים קרובות מדובר בפיתרון מצוין לזמנים בהם יש צורך בכסף זמין. פיטורין, גמלאות, מעבר בין מקומות עבודה וכן הלאה. לחוסכים בקופות גמל ניתנות הטבות מס משמעותיות.

הנסיון שלנו בסוכנות הביטוח פורת מאפשר התאמה של קופת הגמל ומסלול התשלומים המיטבי לצרכיכם.

קופות הגמל שונות זו מזו, לכל אחת יתרונות משלה, חשוב לנו להציג ללקוח את ההשוואה בין הקופות השונות ולסייע בבחירת המסלול הנכון עבורו.

קרן השתלמות
היא אפיק חסכון לטווח קצר ובינוני, מוגדרת לתקופה של שש שנים ופטורה ממס עד לתקרה הנקבעת מעת לעת ובהתאם לגובה שכרו של המפקיד.
בעבר נועדה קרן השתלמות לצורכי מימון לימודים והשתלמויות בלבד. אולם, כיום משמשות קרנות השתלמות בעיקר כאפיק חסכון הפטור ממס. ומהווה כיום אפיק החיסכון היחיד לטווח בינוני הפטור ממס.
הפקדה לקרן השתלמות היא רשות ואינה מחויבת על-פי חוק, יחד עם זאת, שיעור ההפקדות המזכות בהטבות מס בהפקדה לקרן השתלמות מוגדרת בחוק.
באפשרות העובד להפקיד בכל חודש עד  2.5% משכרו בקרן ההשתלמות, ומעביד מוסיף על הפקדה זו עד  7.5% משכר העובד,בסך הכול מופקדים על ידי העובד והמעביד יחדיו 10% משכר בקרן ההשתלמות כל חודש.
עצמאי ראשי להפקיד 16% משכרו  בקרן עד לתקרה הנקבעת מעת לעת שכיר אינו רשאי להפקיד לקרן השתלמות במעמד עצמאי, אלא אם כן הוא במעמד של שכיר ועצמאי גם יחד.

הוותק בקרן השתלמות נקבע החל מיום ההפקדה הראשונה לקרן. ניתן לפתוח מעת לעת קרנות חדשות, כך שלכל קרן השתלמות יהיה מועד נזילות שונה.
בהתאם לצורך, ניתן לאחד את הקרנות או להשאירן כמות שהן. כמו כן, ניתן להעביר כספים שנצברו בקופה אחת לקופה אחרת מבלי לפגוע בוותק.

כספי קרן ההשתלמות ניתנים למשיכה באחד מהתנאים המפורטים להלן:
1. שש שנים ממועד התשלום הראשון לקרן
2. בגיל פרישה, במידה ולקרן ההשתלמות לפחות שלוש שנות ותק.
3. שלוש שנים ממועד התשלום ראשון, לצורך השתלמות מוכרת שנועדה לשמירת רמתו המקצועית של העמית בתחום עיסוקו או משלח ידו, ובלבד שהתקבל אישור ממס הכנסה.
4. במקרה פטירה ולאחר שלוש שנות ותק, היורשים זכאים למשוך את הסכומים שנצברו בקרן ההשתלמות.

 

במידה ונמשכו כספים מהקופה, לא רשאי העמית להמשיך ולהפקיד אליה כספים.

חסכונות – כספים שנצברו במהלך השנים בתוכניות חיסכון קצרות וארוכת טווח בבתי השקעות וכד'. 

משרדנו קשור בשיתוף פעולה עם יועצים ומתכננים פיננסיים.

פיננסים
כספי החיסכון העתידי, הפנסיות שלנו, מקורן בתוכניות הביטוח השונות שבנינו לאורך השנים. ניהול פיננסי מיטבי מגשר על הפער בין צרכים פיננסיים לאורך זמן לבין המורכבות והדינמיות של השוק הישראלי.

כדי לנהל נכון את הכספים חובה להתמצא ולהבין את חוקי המשחק של שוק ההון.  

אנחנו בסוכנות הביטוח פורת מעמידים לרשותכם את הידע הנרחב שרכשנו לאורך השנים: מגוון מסלולים וכלים כלכליים ופיננסיים שיאפשרו לכסף לעבוד בשבילכם בהתאמה לחוקי השוק המשתנים.

שרות זה מתבסס על מגוון התוכניות הקיימות של קרנות ההשתלמות, קופות הגמל ותוכניות ביטוחי חיים מתוך התייחסות לחוקי המס ורמות הסיכון המותאמות לכל אחד ואחד.

קבלת החלטות נכונות על מסלולי ההשקעה הכדאיים עושים את ההבדל בין חששות ודאגות לבין שקט נפשי וביטחון כלכלי עתידי. 

הייעוץ המקצועי שלנו מאפשר לכם להנות מכספי החיסכון והתוכניות הביטוחיות לא רק עם היציאה לפנסיה אלא בכל נקודת זמן בהתאם להגדרות והצרכים.