מדוע זה חשוב?
לצערנו תאונות עלולות לקרות לכל אחד, בכל זמן ובכל מקום – בבית, בעבודה, בחופשה, בכביש, בפעילות ספורטיבית או בשעות הפנאי. במקרה של תאונה חמורה העלולה לקרות לך או לבני משפחתך, תזדקק המשפחה לסיוע כספי על מנת לשמור על עצמאותה הכלכלית ועל רמת החיים שלה.

כל תאונה גורמת לסבל רב ומשליכה על כל תחומי החיים: הוצאות רפואיות גבוהות, אובדן יכולת הפרנסה, עלויות שיקום ועוד.

פוליסת ביטוח תאונות אישיות קבוצתית לעובדי הוראה מכסה את המבוטח למקרה ביטוח כהגדרתו בפוליסת הביטוח, כתוצאה מתאונה אישית בבית ובעבודה, בחופשה בארץ או בחו"ל, בשעות הפנאי, וכוללת גם כיסוי למקרה מוות כתוצאה מסיכון מלחמה פאסיבי.

ביטוח תאונות אישיות הינו דרך נכונה להיערך לקראת ההוצאות הכספיות הבלתי צפויות הנגרמות לעובד הוראה כתוצאה מתאונה.

עיקרי הכיסויים הביטוחיים: 

מוות ונכות לרבות מסיכון מלחמה פאסיבי

פיצוי שבועי במקרה של אובדן כושר עבודה

פיצוי במקרה של שברים וכוויות